Zasady przyznawania patronatu medialnego przez iTrojmiasto.pl

1. Patronat medialny portalu itrojmiasto.pl jest przyznawany wydarzeniom związanym z Trójmiastem.

2. O przyznanie patronatu mogą się ubiegać instytucje i osoby, które organizują:

eventy
premiery kinowe
festiwale muzyczne
imprezy klubowe
konferencje, seminaria, debaty itp.,
konkursy, plebiscyty, nagrody,
imprezy teatralne (jubileusze, benefisy, przeglądy itp.),
warsztaty, szkolenia i inne inicjatywy edukacyjne,

3. Wniosek o patronat medialny powinien zawierać:

nazwę wydarzenia,
organizatora,
termin,
lokalizację,
zasięg,
opis wydarzenia (idea, line-up)
ofertę dla patrona medialnego,
dane osoby kontaktowej.

Zgłoszenie należy przesłać na adres: ….

5. Szczegółowe zasady współpracy są w każdym przypadku omawiane indywidualnie.

6. Redakcja zastrzega sobie możliwość objęcia patronatem wybranych wydarzeń.

 

W przypadku zainteresowania patronatem prosimy o informację mailowo wraz ze szczegółami wydarzenia pod adres: redakcja@itrojmiasto.pl